image1 image2 image3

Nasza szkoła jest „WIARYGODNĄ SZKOŁĄ”

KOD QR

 

Certyfikat

 Z dniem 16 listopada 2015 roku Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Jangrocie im. Króla Jana III Sobieskiego zyskała Certyfikat Wiarygodności w kategorii Wiarygodna Szkoła.

 

Projekt tego rodzaju powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia kryteriów edukacyjnych, wychowawczych i bezpieczeństwa przewidzianych w Regulaminie Programu a także potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Aby ubiegać się o Certyfikat, każda ze szkół powinna:

  • wypełnić Deklarację Uczestnictwa w Programie oraz dostarczyć dokumenty wymagane Regulaminem w celu zakwalifikowania szkoły do Programu,
  • uzyskać akceptację Regulaminu Programu,
  • pozytywnie przejść weryfikację przeprowadzoną przez Kapitułę Programu w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury.

Jest nam bardzo miło, że nasza szkoła znalazła się w elitarnej grupie Wiarygodnych Szkół co przekłada się jako:

  • wyróżnienie się spośród innych szkół jako placówka wiarygodna, godna zaufania i działająca na odpowiednim, wymaganym poziomie,
  • wzmocnienie wizerunku, prestiżu i zaufania do Szkoły ze strony uczniów i ich rodziców,

a dzięki temu...

  • zwiększenie zainteresowania Szkołą jako placówką, która reprezentuje odpowiedni poziom i jest godnym we współpracy partnerem,
  • wzmocnienie pozycji Szkoły na tle konkurencji w regionie funkcjonowania i w Polsce.

Więcej informacji na temat programu znajdziemy na http://wiarygodna-szkola.pl

*******************************************************************

Nasza szkoła jest odblaskowa, zajęła VII miejsce.

Załączniki:
Pobierz plik (banner1_2.jpg)Wiarygodna szkoła[Baner]247 kB
Pobierz plik (banner4.jpg)Wiarygodna szkoła[Baner]149 kB
2017  Zespół Szkół w Jangrocie